top of page

         KIEDY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO LOGOPEDY?

  • Gdy dziecko jest niezrozumiałe dla otoczenia: kolegów, znajomych, nauczycieli, dalszej rodziny(ponieważ najbliższa rodzina intuicyjnie rozumie dziecko)

  • Gdy zasób jego słownictwa nie jest stosowny do wieku (np. gdy ukończyło 2 lata i wypowiada jedynie pojedyncze  sylaby, komunikuje się głównie za pomocą gestów, przejawia niechęć do mówienia)

  • Gdy słyszymy, że niektóre głoski są zdeformowane (np. sepleni, ma trudności z wymową "r")

  • Gdy dziecko nawykowo oddycha przez usta, ma problemy z gryzieniem, żuciem czy też połykaniem

  • Gdy dziecko nie reaguje na proste polecenia słowne

  • Gdy mamy wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy

  • Gdy dziecko „blokuje się” podczas wypowiedzi, obawia się mówienia

  • Gdy ma problem z budowaniem logicznych zdań, odmianą wyrazów

  • Gdy istnieje podejrzenie ryzyka dysleksji lub dysleksja została zdiagnozowana

  • Gdy jesteś dorosłą osobą, która odczuwa dyskomfort z powodu problemów w zakresie mowy czy języka

bottom of page