top of page

PRZEBIEG DIAGNOZY I TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

WYWIAD Z RODZICEM

Bardzo ważnym i zazwyczaj pierwszym elementem postępowania diagnostycznego  jest przeprowadzenie wywiadu z rodzicem/opiekunem dziecka.  Celem wywiadu jest ustalenie przyczyn występowania problemu. Dobrze jest przygotować całą dokumentację medyczną i opinie dotyczące stanu zdrowia i rozwoju dziecka.

DIAGNOZA I BUDOWANIE ZAUFANIA

Pierwsze spotkania polegają na budowaniu zaufania między logopedą a dzieckiem tak, by móc obserwować u pacjenta spontaniczne reakcje słowne oraz niewerbalne. Następnie logopeda przeprowadza testy, które służą  postawieniu wstępnej diagnozy.

TERAPIA

Logopeda przygotowuje indywidualny plan działania. Zaangażowanie rodziców zwiększa szansę na szybsze postępy.

Jeżeli  istnieje taka potrzeba, logopeda zaleca wizytę u konkretnego specjalisty (psychologa, laryngologa, foniatry, itd.).

ZAKOŃCZENIE TERAPII

Gdy umiejętności komunikacyjne i artykulacyjne dziecka osiągną satysfakcjonujący poziom, spotkania są stopniowo wygaszane (ich częstotliwość zmniejsza się) aż do całkowitego zakończenia terapii.

bottom of page